Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Aνάγκη μονιμοποίησης των νέων πτυχιούχων μέσω ΟΑΕΔ.

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ και της υπ’ αριθμ. 11/2018 Δημόσιας Πρόσκλησης, που προκηρύχθηκε από τον Οργανισμό, με σκοπό την κάλυψη θέσεων σε φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι βρίσκονταν και βρίσκονται διαχρονικά σε υποστελέχωση, χρήζει αναγκαιότητας η μονιμοποίηση των νέων πτυχιούχων που υπηρετούσαν στον ΕΦΚΑ και έχουν απολυθεί.

Οι 600 απολυμένοι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ, όπως και πολλοί συμβασιούχοι σε όλη τη χώρα και σε πολλούς τομείς του εργασιακού και κοινωνικού ιστού, όπως Υγεία και Εκπαίδευση, είναι γνωστό ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Συνεπώς, χρήζει πολυεπίπεδης αναγκαιότητας η πρόσληψή τους, με όρους μόνιμης σχέσης εργασίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, θα μπορούσε να δοθεί μια προσωρινή χρονική παράταση, ούτως ώστε να υπάρξει δημόσια προκήρυξη, με τους συγκεκριμένους υπαλλήλους να έχουν μια επιπρόσθετη μοριοδότηση, λόγω προϋπηρεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στην επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ;
  • Θα προβείτε σε διαδικασία ορισμού δημόσιας προκήρυξης μονιμοποίησης υπαλλήλων, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης;