Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Αναγκαιότητα μονιμοποίησης των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από Δελτίο Τύπου της «Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ» και από δημόσια επιστολή που συνέταξαν οι «Εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (Δημόσια Πρόσκληση Νο4 / 2020)», αρχίζουν να γίνονται ορατά, από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα αντικοινωνικά αποτελέσματα, αναφορικά  με τη μείωση των εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ και την επακόλουθη μείωση των πόρων του Οργανισμού.

Οι απασχολούμενοι του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ, 8μηνης διάρκειας, που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 και αφορά σε ευπαθείς ομάδες πολιτών, με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια ανέργους κλπ., μετά από μακροχρόνια ανεργία, έχουν την δυνατότητα να εργάζονται στους Δήμους, στις Περιφέρειες της χώρας, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και σε άλλους φορείς, σε συνεργασία με τους μόνιμους υπαλλήλους, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων. Συνεπώς, χρήζει πολυεπίπεδης αναγκαιότητας η πρόσληψή τους, με όρους μόνιμης σχέσης εργασίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, θα μπορούσε να δοθεί μια προσωρινή χρονική παράταση, ούτως ώστε να υπάρξει δημόσια προκήρυξη, με τους συγκεκριμένους υπαλλήλους να έχουν μια επιπρόσθετη μοριοδότηση, λόγω προϋπηρεσίας.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος ιδιωτικοποίησης πλήθους υπηρεσιών των Δήμων προς ιδιωτικά συμφέροντα, στο ενδεχόμενο του να μην μονιμοποιηθούν οι 36.000 και πλέον εργαζόμενοι, οι οποίοι στελεχώνουν το πράσινο, την καθαριότητα και τη συντήρηση κοινοχρήστων χώρων στους Δήμους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στις δημόσιες ανακοινώσεις της «Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ» και των «Εργαζόμενων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα»;
  • Θα προβείτε σε διαδικασία ορισμού δημόσιας προκήρυξης μονιμοποίησης υπαλλήλων, ώστε να καλυφθούν οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες, που καλύπτουν οι απασχολούμενοι στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ;