Προς τον κο Yπουργό Υγείας 

Θέμα: Άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Αχαρνών.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από επιστολή του Δημάρχου Αχαρνών, κυρίου Σπύρου Βρεττού, υφίστανται μεγάλοι υγειονομικοί κίνδυνοι, που ενέχει η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας της περιοχής.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Αχαρνών είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πολυπληθέστερους της Αττικής. Κι όμως, σε αυτόν τον Δήμο, η μοναδική δομή υγείας είναι το Κέντρο Υγείας, το οποίο αντιμετωπίζει δεκάδες προβλήματα, αφού βρίσκεται υποστελεχωμένο, εδώ και χρόνια, τόσο σε ιατρικό όσο και σε παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό.

Αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ σε αρκετές πτέρυγες λειτουργεί μόνο με ένα γιατρό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ανταπόκρισή τους, αναφορικά με τις τεράστιες απαιτήσεις του έργου τους και την εξυπηρέτηση των δημοτών. Εκτός όλων των άλλων, χρήζει αναφοράς και η δυσχερής μετάβαση, λόγω των περιορισμένων λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή.

Ταυτόχρονα, η συστέγαση με την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, την ευθύνη λειτουργίας της οποίας έχει η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ), δεν απέφερε τις απαιτούμενες λύσεις, πόσο μάλλον που επίκειται πλέον και ο διαχωρισμός τους, με την ΑΕΜΥ να επιδιώκει την άμεση μεταστέγαση του Κέντρου Υγείας.

Στις τρέχουσες συνθήκες πανδημίας, εν μέσω του δεύτερου κύματος της έξαρσης αυτής, η αντιμετώπιση των οξύτατων προβλημάτων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αποκτά χαρακτήρα κατεπείγοντος ζητήματος, ιδίως σε μια περιοχή όπως ο Δήμος Αχαρνών. Και το αρμόδιο Υπουργείο, έχει αξιακό και ηθικό χρέος, να αντιμετωπίσει το ζήτημα, με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:  

  • Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το ζήτημα της υποστελέχωσης του Κέντρου Υγείας Αχαρνών, σε ιατρικό, παραϊατρικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό;