Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Άμεση αναγκαιότητα ανέγερσης Λυκείου στο Μαραθώνα». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανακοίνωση της «Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Μαραθώνα», για πάνω από δεκαπέντε (15) χρόνια, δεν έχει βρεθεί χώρος στέγασης Λυκείου της περιοχής.

Στην ανακοίνωση, υποστηρίζεται το γεγονός ότι κάθε νέα Δημοτική Αρχή για τους δικούς της λόγους, εφευρίσκει κάτι ώστε να παρατήσει τις όποιες μικρές ή μεγάλες προσπάθειες έχουν γίνει, από την εκάστοτε προηγούμενη Διοίκηση, αναφορικά με την ανεύρεση και ανέγερση Λυκείου στον Μαραθώνα.

Η ποσοτική και ποιοτική διάσταση της Ιστορίας, είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Από την θέση «Μπέη», στου «Καβαρνού», από του «Καβαρνού», στο οικόπεδο απέναντι από το «τυροκομείο του Ζαγάρη», από εκεί στην θέση «Μπέη», κατόπιν στη θέση «Σούφανη» και από εκεί στο ΟΤ 1090 στην Παραλία Μαραθώνα, ο χορός των ανακοινώσεων και των φωτογραφιών καλά κρατεί, για την υποτιθέμενη λύση και το υποτιθέμενο κάθε φορά, νέο Λύκειο στον Μαραθώνα.

Κύριε Υπουργέ, μετά από τις σχετικές Διαγωνιστικές διαδικασίες και την επίσκεψη για αυτόν τον σκοπό της επιτροπής καταλληλότητας, η νέα πρόταση που φαίνεται να προκρίνεται με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής αρχής, είναι τα δύο στην σειρά όμορα οικόπεδα στο σημερινό Γυμνάσιο του Μαραθώνα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή, στην ανέγερση Λυκείου στο Μαραθώνα, στη συγκεκριμένη τοποθεσία που ενέκρινε η επιτροπή καταλληλότητας;