Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Κατάφορη αδικία που επιφέρει η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε βάρος των υποψηφίων των Εσπερινών Λυκείων.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια επιστολή των μαθητών του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πολύγυρου Χαλκιδικής, η θέσπιση της ενιαίας Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, θα οδηγήσει ουσιαστικά, σε αποκλεισμό των μαθητών των Εσπερινών  Γενικών Λυκείων, από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως είναι γνωστό, το Εσπερινό Λύκειο είναι ένας θεσμός που δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στους πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα ή δεν κατάφεραν, εξαιτίας απροσπέλαστων δυσκολιών στη ζωή τους, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ως γνωστόν, το μαθητικό δυναμικό των Εσπερινών Σχολείων αποτελείται από εργαζόμενους με πλήθος υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα ο χρόνος για μελέτη, ανατροφοδότηση ή στοιχειώδη ξεκούραση, να είναι για εκείνους πρακτικά ανύπαρκτος. Για να μπορέσουν επομένως να αντεπεξέλθουν στο πλήθος των οικογενειακών και οικονομικών υποχρεώσεών τους, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η στήριξη από την πλευρά της Πολιτείας, των Εσπερινών Σχολείων ως κοινωνικού θεσμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτεία με το ειδικό ποσοστό εισαγωγής, του 1% επιπλέον των θέσεων, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές τους και το δικαίωμά τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όμως, πλέον όχι μόνο καθίσταται ανέφικτη η δυνατότητα αυτή, αλλά να διακυβεύεται ακόμη και η ίδια η ύπαρξη και βιωσιμότητα των Εσπερινών Σχολείων. Χωρίς να λαμβάνονται καθόλου υπόψη, οι ιδιαίτερες κοινωνικές αλλά και οικονομικές συνθήκες των μαθητών και μαθητριών των Εσπερινών Σχολείων, προτείνεται κοινή εξεταστέα ύλη για τα Ημερήσια και Εσπερινά Λύκεια και ελάχιστη βάση εισαγωγής, αγνοώντας τις ιδιαίτερες  συνθήκες του συγκεκριμένου μαθητικού δυναμικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

  • Τι απαντάτε αναφορικά με τα ιδιαίτερα ζητήματα που παραθέτουν στη δημόσια επιστολή τους, οι μαθητές και μαθήτριες του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Πολυγύρου Χαλκιδικής;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, σε διαδικασία διευκόλυνσης αυτής της ιδιαίτερης κατηγορίας μαθητών και μαθητριών, λαμβάνοντας υπόψη, τις αντικειμενικές δυσκολίες που βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή;