Προς τον Υπουργό Υγείας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, με τον όρο “συγγενείς καρδιοπάθειες” αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη υπο-ομάδα καρδιοπαθειών, οι οποίες διαπιστώνονται με τη γέννηση του πάσχοντος.

Η συχνότητά των συγγενών καρδιοπαθειών φθάνει περίπου στη μία περίπτωση σε κάθε 110 ζωντανές γεννήσεις ή άλλως 0,8 – 0,9%.

Κάποιοι εξ αυτών των ασθενών αντιμετωπίζουν σοβαρότατα χρόνια προβλήματα, η κατάστασή τους κρίνεται ως ανίατη, ενώ λαμβάνουν μόνιμη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στις περιπτώσεις αυτές, πλήττεται καίρια η ποιότητα ζωής των, ενώ τα προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ανωτέρω ασθενείς είναι οξύτατα σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους. Δυστυχώς, αυτοί οι συμπολίτες μας κινούνται στο περιθώριο του κράτους πρόνοιας διότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη ή στήριξη για τη συγκεκριμένη εξαιρετικά ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Οι εν λόγω βαριά νοσούντες εκ γενετής καρδιοπαθείς έχουν εξαιρετικά χαμηλό προσδόκιμο ζωής, και συγκεκριμένα μεταξύ 40 και 50 ετών.

Είναι επομένως προφανές ότι με το όριο πλήρους συνταξιοδότησης στα 67 έτη ή στην καλύτερη περίπτωση στα 62 με τη συμπλήρωση 40ετίας (!) και δη με τάση αυξητική των ορίων, η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω ασθενών δεν πρόκειται, ακόμη και εάν εργάζεται και συμβάλλει κανονικότατα στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, να λάβει σύνταξη ποτέ.

Υπολογίζεται ότι οι ενήλικες που πάσχουν από κάποια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας στην Ελλάδα ξεπερνούν τις 25.000 – 30.000, ωστόσο οι φέροντες ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% δεν ξεπερνούν τις 2.000 – 3.000 πάσχοντες συνολικά, χωρίς αυτήν τη στιγμή να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή μας.

Για αυτούς τους συμπολίτες μας κρίνουμε ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να συνταξιοδοτούνται μετά από 15ετή απασχόληση ή 4050 ημερομίσθια, όπως ισχύει για άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ και χρονίως πασχόντων.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω στοιχεία, ερωτάται ο Υπουργός:

  • Τι προτίθεστε να κάνετε για να αρθεί η αδικία που υφίστανται οι συνάνθρωποί μας που νοσούν από βαριά συγγενή καρδιοπάθεια στα πλαίσια της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας;
  • Θα τους δώσετε τη δυνατότητα να συνταξιοδοτούνται βασιζόμενοι στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 612/77, εξομοιώνοντάς τους με άλλες κατηγορίες ΑΜΕΑ, που δικαιούνται και λαμβάνουν αυτό το ευεργέτημα;

Η ερωτώσα,

Μαρία Απατζίδη

Βουλευτής Ανατολικής Αττικής

ΜέΡΑ25