Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Ένα μήνα χωρίς καθηγητή Μαθηματικών, το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από ανοιχτή επιστολή 66 γονέων του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, για παραπάνω από χρονικό διάστημα ενός μήνα, οι μαθητές του σχολείου, στερούνται τη διδασκαλία των Μαθηματικών από εξειδικευμένο καθηγητή.

Πιο συγκεκριμένα, παρά την καταγραφή και τις επισημάνσεις προς το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με το ζήτημα αυτό, τόσο από το Διευθυντή του Σχολείου όσο και από το Διευθυντή της Δ΄ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, δεν έχει ληφθεί καμία αισιόδοξη απάντηση. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ακολουθήθηκε η «υποχρεωτική», υπό τις παρούσες συνθήκες επιλογή, να μειωθούν οι ώρες των Μαθηματικών σε  όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Με αυτή την απόφαση, επωμίστηκαν το διδακτικό έλλειμμα που προέκυψε, όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου και όχι μερικοί εξ αυτών, για λόγους μαθησιακής «ισότητας». Όπως γίνεται κατανοητό, το ζήτημα που προκλήθηκε στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, είναι σημαντικό και χρήζει άμεσης λύσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός: 

  • Πώς προτίθεστε να επιλύσετε το πρόβλημα, της μείωσης ωρών του μαθήματος των Μαθηματικών, στο Πρότυπο Γυμνάσιο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης;
  • Θα προβείτε στην άμεση κάλυψη του διδακτικού κενού, που προκλήθηκε στο συγκεκριμένο σχολείο;