Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πληροφορούμαστε ότι έχει ανακύψει ζήτημα στους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος, σε ένα σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή δάσος, που αποτελεί ζωογόνο πνεύμονα για όλη την Αττική. Εν προκειμένω, οι δύο δημοτικές αρχές δεν αντιτίθενται εν γένει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος η μαζική εγκατάσταση ανεμογεννητριών να καταστρέψει τον μοναδικό διασωθέντα πνεύμονα σε ολόκληρη σχεδόν την Αττική. Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός για τις ανεμογεννήτριες έχει αναπτυχθεί ερήμην του στρατηγικού σχεδιασμού των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της. Σύμφωνα με τους Δημάρχους Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά και Σαρωνικού Πέτρο Φιλίππου, το κύριο πρόβλημα είναι ότι για να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανεμογεννητριών απαιτούνται αρκετά χιλιόμετρα νέων δρόμων, πυλώνες, καλώδια μεταφοράς και τεράστιες τσιμεντένιες βάσεις. Απαιτείται κατά συνέπεια η απαλλοτρίωση ενός μεγάλου τμήματος του ορεινού όγκου της περιοχής, που συνεπάγεται μια μη αναστρέψιμη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς και μια μη αναστρέψιμη υποβάθμιση του δάσους με αποψίλωση, με καταστροφή γεωλογικών δομών και βλάστησης, με φαινόμενα διάβρωσης, με αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς και με ηχητική ρύπανση. Σημειώνεται ότι το Πάνειο όρος αποτελεί για τους Δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνίδας το συγκριτικό πλεονέκτημα για ήπια ανάπτυξη με περιπατητικά μονοπάτια και διαδρομές αναψυχής, καθώς και για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του τουρισμού που εδραιώνονται παγκοσμίως.  Κατόπιν των ανωτέρω,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για την αναστολή των εργασιών και για την τελική άρση της αδειοδότησης για τις ανεμογεννήτριες στο Πάνειο Όρος, ώστε να διασωθεί μία περιοχή που αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες της Αττικής και για να μην υποβαθμιστεί η ζωή των κατοίκων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνίδας, καθώς και της Ανατολικής Αττικής εν γένει;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

  

Μαρία Απατζίδη