Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

τον Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: « Σοβαρά προβλήματα στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας» . 

Κ.κ Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από επιστολή των σπουδαστών Β’ έτους της Σχολής Ξεναγών Αθήνας,  η συγκεκριμένη σχολή αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα,  το Β’ έτος της Σχολής ξεκίνησε με αναιτιολόγητη καθυστέρηση τον Δεκέμβρη του 2020, παρά τις έντονες αντιδράσεις των σπουδαστών. Βάσει του προγράμματος σπουδών, τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται περιλαμβάνουν και πρακτικές ώρες εκπαίδευσης, που συνίστανται στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, τόσο στην έδρα της Σχολής όσο και σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Οι πρακτικές αυτές ώρες αποτελούν το πλέον ουσιαστικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συντελώντας καθοριστικά στην αρτιότητα της κατάρτισής  και στη μελλοντική επαγγελματική  εξέλιξη των σπουδαστών.

Δυστυχώς όμως μέχρι και σήμερα, παρά τη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω πανδημίας, έχει πραγματοποιηθεί λιγότερο από το 1/3 των προβλεπόμενων πρακτικών εκπαιδευτικών ωρών στην έδρα της σχολής (Αθήνα), και καμία ώρα πρακτικής εκπαίδευσης στην υπόλοιπη Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει καμιά ενημέρωση και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πορεία υλοποίησης του πρακτικού σκέλους της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Αντιθέτως, οι σπουδαστές καταγγέλλουν ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή τους η πρόθεση των αρμοδίων να μειώσουν δραματικά ή ακόμη και να προβούν στην ολοσχερή εξάλειψη των πρακτικών εκπαιδευτικών ωρών τόσο εντός της περιοχής της Αθήνας όσο και ανά την επικράτεια, κάτι που αντιβαίνει τον Κανονισμό της Σχολής και υποβαθμίζει δραματικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Οι σπουδαστές επισημαίνουν ότι η  τακτική αυτή που ακολουθείται συνιστά ευθεία παραβίαση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων τους. Η προφανής εγγενής αδυναμία της Σχολής να  παρέχει μια ουσιαστική και ολοκληρωμένη πρακτική εξάσκηση στο πεδίο των τουριστικών ξεναγήσεων, τους εγκλωβίζει σε ένα καθεστώς ομηρίας με αβέβαιο ορίζοντα λήξης και προοιωνίζει ένα θολό επαγγελματικό μέλλον.

Με βάση τα παραπάνω

Ερωτώνται οι Υπουργοί: 

  • Τι απαντάτε στην παραπάνω επιστολή των σπουδαστών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας;
  • Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά το πρακτικό μέρος της εκπαίδευσης, όπως προβλέπει ο Κανονισμός της Σχολής και χωρίς να υποβαθμιστεί η ποιότητα των Σπουδών;