Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον κο Υπουργό Τουρισμού 

Θέμα: «Μεγάλα και πολυεπίπεδα τα προβλήματα στην Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου Σπουδαστών της σχολής «Periegeta», η Σχολή Ξεναγών Κέρκυρας έχει μεγάλα και πολυεπίπεδα προβλήματα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική σχολή, η οποία ενώ απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελεχώθηκε σε μεγάλο βαθμό, με αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (97% των σπουδαστών στην Κέρκυρα). Οι τωρινοί σπουδαστές, υπέβαλαν αίτηση εισαγωγής τους στη σχολή σύμφωνα με την προκήρυξη 9798/26-6-2020 του Υπουργείου Τουρισμού, στην οποία επισημαίνεται ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται πρωινές ώρες. Ακολούθησε η προκήρυξη 12369/4-8-2020 του Υπουργείου Τουρισμού για την πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών για το σπουδαστικό έτος 2020-2021, στην οποία όμως επισημαίνεται ότι μόνο στη σχολή της Κέρκυρας δύνανται να πραγματοποιηθούν μαθήματα και κατά τις απογευματινές ώρες. Οι σπουδαστές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στη σχολή, δεν ειδοποιήθηκαν ποτέ από το Υπουργείο Τουρισμού για το ενδεχόμενο αυτό.

Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν τα μαθήματα στα μέσα Ιανουαρίου 2021 με τηλεκπαίδευση και με πολλές δυσκολίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να ορίζει τη ζωή του όπως αυτός επιθυμεί. Χωρίς ποτέ να ανακοινωθεί επίσημα, εισάχθηκαν απογευματινά μαθήματα, τα οποία ήταν δήθεν προσωρινά, και η διοίκηση πέταξε το μπαλάκι στους σπουδαστές ώστε να συνεννοηθούν με τους καθηγητές. Καθώς πολλοί σπουδαστές εργάζονται παράλληλα και είναι και γονείς, αναστατώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Το πρόβλημα οξύνθηκε περαιτέρω δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας (κλειστά σχολεία, έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, απώλεια εισοδήματος για πολλές οικογένειες).

Δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη εξήγηση όλης αυτής της αναστάτωσης. Αντίθετα, το Υπουργείο υπήρξε άτεγκτο και ανάλγητο απέναντι στο σώμα των σπουδαστών, μη λαμβάνοντας καμία μέριμνα απέναντι τους μέσα στην πανδημία (συγγράμματα, περιπτώσεις ασθένειας από covid και άλλα σοβαρά περιστατικά) εφαρμόζοντας μόνο στο ακέραιο τον σκληρό και αναχρονιστικό κανονισμό που διέπει τις σχολές ξεναγών (ΦΕΚ 2532/20-7-2017), στον οποίο προβλέπεται ένα ελάχιστο όριο απουσιών (οι οποίες υπολογίζονται για κάθε μάθημα ξεχωριστά) αλλιώς οι σπουδαστές χάνουν τη χρονιά τους, καθώς και η επιβολή πειθαρχικών ποινών και αποβολής από τη σχολή χωρίς ξεκάθαρες αιτίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εν λόγω κανονισμός δεν προβλέπει πουθενά δικαιώματα για τους σπουδαστές. Επίσης, το ζήτημα του ωραρίου της σχολής συνδέεται άρρηκτα με το ζήτημα της στέγασής της.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας δήλωσε ότι παραχωρεί την αίθουσα συνεδριάσεων στο Φαληράκι για τις ανάγκες της Σχολής. Ωστόσο, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα σχετικά με το καθεστώς παραχώρησης, το οποίο οι σπουδαστές αγνοούν, Από προφορική μόνο πληροφόρηση που υπήρξε, φαίνεται ότι το ωράριο-λάστιχο της Σχολής συνδέεται άμεσα με τους όρους παραχώρησης της αίθουσας από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας.

Η αίθουσα χρησιμοποιείται από ποικίλους φορείς της Κέρκυρας, για διάφορες συνεδριάσεις και δραστηριότητες καθώς και για τέλεση πολιτικών γάμων κ.λ.π. οπότε προκύπτει ότι η όλη αναστάτωση των σπουδαστών σχετικά με το ωράριο, σχετίζεται με την κατάσταση αυτή. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο σπουδαστικό σώμα για το τι «μέλλει γενέσθαι» κατά το επόμενο σπουδαστικό έτος, εφόσον τα μαθήματα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και εφόσον επίκειται και η εισαγωγή νέων σπουδαστών. Είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί το κτιριακό ζήτημα οριστικά και να εφαρμοστεί το πρωινό ωράριο που προβλέπεται από την προκήρυξη για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιτακτική συγκρότηση του Συλλόγου Σπουδαστών της Σχολής Ξεναγών Κέρκυρας. Τα παραπάνω αποτελούν μια μόνο απόδειξη για το πως η Σχολή Ξεναγών, παρά τις φιέστες που έγιναν από τη δημοτική αρχή, στήθηκε κυριολεκτικά στο πόδι χωρίς να λυθούν ουσιαστικά ζητήματα για τη λειτουργία της.

Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 15/1 χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού. Έτσι στο μάθημα της Κλασσικής Αρχαιολογίας, μεταξύ άλλων, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα της σχολής, η διδάσκουσα αντικαταστάθηκε μετά από 45 ώρες διδασκαλίας. Ο δεύτερος καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας, εκμεταλλευόμενος την εξουσία που του δίνει το νομικό πλαίσιο και όντας ο ίδιος φορέας αναχρονιστικών απόψεων για τη διδασκαλία, προσβάλει ασύστολα τους σπουδαστές και μοιράζει πειθαρχικές ποινές σε όποιον του φέρει αντίρρηση. Αγνοεί επιδεικτικά τον κανονισμό λειτουργίας σε ό,τι αφορά στις υποχρεώσεις του και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της διοίκησης.

Ενώ η διοίκηση της σχολής έχει γνωστοποιήσει στους σπουδαστές και στον καθηγητή ότι τα μαθήματα έχουν τελειώσει, εκείνος τα συνεχίζει δημιουργώντας ανασφάλεια και σύγχυση στους σπουδαστές. Για την κατάσταση αυτή έχει σοβαρότατες ευθύνες η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου η οποία αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα των σπουδαστών που κοινοποιήθηκαν έγκαιρα από τον Σύλλογο και παρέχει ασυλία στον εν λόγω καθηγητή. Η στάση του διδάσκοντος αυτού δημιούργησε πολλά προβλήματα στις οικογένειες των σπουδαστών, καθώς λόγω της τηλεκπαίδευσης μάρτυρες της συμπεριφοράς του γίνονται οι σύζυγοι και τα μικρά παιδιά των σπουδαστών, τα οποία έχουν αναστατωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο εν λόγω καθηγητής, μάλιστα, δε δίστασε να εισηγηθεί την επιβολή πειθαρχικής ποινής και σε σπουδάστρια που βρίσκεται σε περίοδο λοχείας, επειδή «τόλμησε» να πει ότι θα διασταυρώσει με τη διοίκηση αν προβλέπονται οι εργασίες που θέλησε επιβάλει στους σπουδαστές, οι οποίες όμως δεν προβλέπονται από τον κανονισμό της σχολής, με συνέπειες για τη σωματική και ψυχική της υγεία. Η αντιμετώπιση αυτή των σπουδαστών, συνδέεται άμεσα με το τοπίο που έχουν διαμορφώσει οι κυβερνητικές πολιτικές στον κλάδο του τουρισμού, με την εργασιακή ζούγκλα και το χτύπημα στοιχειωδών δικαιωμάτων, όπως φάνηκε και από την αντιμετώπιση των επαγγελματιών ξεναγών, κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

                               Ερωτώνται η κυρία και ο κύριος Υπουργοί:

  • Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου Σπουδαστών της σχολής «Periegeta»;
  • Θα αντιμετωπίσετε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, σε λύση των προβλημάτων που έχουν προκύψει με το μάθημα της κλασικής αρχαιολογίας, με το κτιριακό και με το ωράριο των μαθημάτων;