Προς τoν κο Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Καταγγελία των εργαζόμενων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από δημόσια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζόμενων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.), υφίστανται οξύτατα προβλήματα τα οποία πλήττουν διαχρονικά την εύρυθμη λειτουργία των ΚΕΠ και για τα οποία έχουν ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι Δήμοι της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα,

  1. Υπάρχουν διαχρονικά τραγικές ελλείψεις προσωπικού, οι οποίες επηρεάζουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.
  2. Υπήρξε προσθήκη πολλαπλών διαδικασιών που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19.
  3. Υφίσταται αθρόα προσθήκη άλλων νέων διαδικασιών, που διενεργούνται αποκλειστικά μέσω των ΚΕΠ για τους ψηφιακά αναλφάβητους.
  4. Λαμβάνει χώρα διαρκώς, μεγάλη προσέλευση πολιτών χωρίς ραντεβού με αποτελέσματα τον συνωστισμό τους έξω από τα ΚΕΠ, τις διενέξεις για σειρά προτεραιότητας, τις προστριβές για ζητήματα που δεν είναι στην αρμοδιότητα ή την ευθύνη των ΚΕΠ και την έλλειψη χρόνου για διεκπεραίωση υποθέσεων που δεν ολοκληρώνονται άμεσα.
  5. Τέλος καταλυτική είναι η απροθυμία και η αδιαφορία της Κυβέρνησης και των Δήμων στο να παρέχουν συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιστατικά με προσβολές, απειλές και βίαιες συμπεριφορές πολιτών, τα οποία ολοένα αυξάνονται θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα ή και την ίδια τους τη ζωή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

  • Τι έχετε να δηλώσετε αναφορικά με τη δημόσια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζόμενων στα ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.);
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ενίσχυση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, ώστε να λαμβάνει χώρα με ορθό τρόπο η διαδικασία εξυπηρέτησης των πολιτών;
  • Θα προβείτε σε άμεση λήψη μέτρων αναφορικά με την ασφάλεια του προσωπικού των ΚΕΠ;