Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Το Υπουργείο Παιδείας ωθεί στην ανεργία χιλιάδες εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ.»

 Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από δημόσια επιστολή του «Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου», υφίσταται αναγκαιότητα παρέμβασης εκ μέρους του Υπουργείου, ώστε να μην οδηγηθούν στην ανεργία, χιλιάδες Εκπαιδευτές των Δ.ΙΕΚ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θεώρησε αυτήν την περίοδο κατάλληλη, ώστε να εφαρμόσει κατά το δοκούν μια Υπουργική Απόφαση του 2014, χωρίς να εκλείψουν οι λόγοι που τόσα χρόνια ήταν ανεφάρμοστη και να προβεί σε περικοπές εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και στην Εκπαιδευτική διαδικασία, στέλνοντας στην ανεργία χιλιάδες Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. .

Στις Οδηγίες που εστάλησαν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. την 22/02/2021 με αρ. πρωτ. Κ5/20348 από το Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αναφέρεται στην παράγραφο με αριθμό 9: «Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2, της υπ’ αριθμ. 5954/23-6-2014 (Β΄ 1807) Υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Σύμφωνα με το άρθρο 10, εδάφιο 5, της παραπάνω απόφασης, “5. Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων ανά εκπαιδευτή, καθορίζεται σε τριάντα (30) άτομα τόσο σε θεωρητικά όσο και σε μικτά μαθήματα, δύναται όμως να προσαυξάνεται κατά 10 %, με σκοπό τη σωστή κατανομή των καταρτιζομένων. Όταν ο αριθμός των καταρτιζομένων σε έκαστο εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15), τότε δύναται να τοποθετηθεί δεύτερος εκπαιδευτής και εφόσον αυτό προβλέπεται από τον αντίστοιχο οδηγό σπουδών”».

Όμως οι Οδηγοί Σπουδών συντάχθηκαν το 2013 και σε κανένα δεν υπήρχε αναφορά σχετικά με το πόσοι Εκπαιδευτές πρέπει να εργάζονται σε κάθε εργαστήριο. Ακόμα και στους ελάχιστους που συντάχθηκαν αργότερα, επίσης δεν υπάρχει καμία αναφορά. Αυτός ήταν και ο λόγος, που από το 2014 μέχρι τώρα, κανείς δεν είχε προβεί σε μείωση του αριθμού Εκπαιδευτών στα εργαστήρια. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (άρθρο 12) στα οποία πραγματοποιείται ένα πολύ μεγάλο μέρος των Εργαστηριακών ωρών των Δ.Ι.Ε.Κ., όταν το τμήμα έχει πάνω από 16 παρακολουθούντες μαθητές, επιβάλλεται δεύτερος Εκπαιδευτής. Καταλαβαίνετε λοιπόν, την αναλγησία που θα δημιουργηθεί, όταν ολοκληρωθεί η Τηλεκπαίδευση και επιστρέψει η δια ζώσης. Αν το Υπουργείο έχει αποφασίσει ότι όλο το Εξάμηνο θα γίνει με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, τότε δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στις οδηγίες του Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης η παράγραφος με αριθμό 8, όπου αναφέρεται ότι όταν το εργαστήριο είναι του Εργαστηριακού Κέντρου βάσει Υπουργικής Απόφασης κατά προτεραιότητα, ο ένας από τους δύο Εκπαιδευτές είναι μόνιμος Εκπαιδευτικός του Εργαστηριακού Κέντρου.

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι για πρώτη φορά στην ιστορία λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., τα εργαστήρια να λειτουργούν με έναν Εκπαιδευτή και μάλιστα κατά προτεραιότητα Δημόσιο Υπάλληλο. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των Εκπαιδευτικών ωρών στα Δ.Ι.Ε.Κ. είναι εργαστηριακές και συνολικά απασχολούνται περίπου 5.000 με 6.000 Εκπαιδευτές, αυτή τη στιγμή πρόκειται να μείνουν χωρίς ανάθεση ωρών το 40% έως 50% αυτών, οι οποίοι ωθούνται με βεβαιότητα στην ανεργία.

Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για περίπου δύο Εξάμηνα, οι Εκπαιδευτές κλήθηκαν να διδάξουν εργαστηριακά μαθήματα με εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, αντίθετα με τη φύση της Κατάρτισης και είναι πραγματικά ακόμη πιο δύσκολο να κρατηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον μιας τάξης και να καλυφθεί η ύλη, από έναν μόνο Εκπαιδευτή σε ψηφιακές τάξεις των 20, 25 ή και 30 καταρτιζόμενων. Οι δύο Εκπαιδευτές είναι απαραίτητοι προκειμένου να κρατηθεί σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο η παροχή εκπαιδευτικού έργου στους σπουδαστές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  •  Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα ζητήματα που αναδεικνύονται στην επιστολή του «Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου»;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να μην οδηγηθούν στην ανεργία, χιλιάδες Εκπαιδευτές των Δ.ΙΕΚ;