Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τον Υπουργό Οικονομικών

Το 2011 η εταιρεία που εξέδιδε την «Ελευθεροτυπία» έκανε αίτηση υπαγωγής στην πτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 (απορρίφτηκε από το δικαστήριο στις 25 Μαΐου 2012 με το σκεπτικό ότι δεν υποβλήθηκε αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης). Έκτοτε, οι εργαζόμενοι προσπαθούν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους (3,2 εκατομμύρια Ευρώ). Μετά την πώληση του κτιρίου της εφημερίδας προσδοκούσαν ότι θα λάμβαναν τον Ιούλιο 2020 ένα ποσό (αναλογικά με τα χρόνια εργασίας του καθενός στην «Ελευθεροτυπία»), μετά από 10 σχεδόν χρόνια ταλαιπωριών. Ωστόσο, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν προβάδισμα έναντι των άλλων πιστωτών βάσει του πτωχευτικού κώδικα που ίσχυε προ 2015, οι τράπεζες Alpha Bank και Πειραιώς έκαναν αίτηση ανακοπής για να προηγηθούν των εργαζομένων, ποντάροντας στην αλλαγή του νόμου υπέρ των τραπεζών που έφερε το Τρίτο Μνημόνιο με τον νόμο 4335/2015. Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Γιατί καθυστερεί τόσο η πληρωμή των δεδουλευμένων των εργαζομένων της «Ελευθεροτυπίας»; Προτίθεστε να ενεργήσετε κατά τρόπον ώστε να επισπευσθεί  η διαδικασία και να δικαιωθούν επιτέλους οι δικαιούχοι;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη