Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: ««Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων εκτός εργασιακού ωραρίου».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σχολικής χρονιάς περατώθηκε με τηλεκπαίδευση.  Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την τηλεκπαίδευση, υπήρχε η ανάγκη εξ αποστάσεως συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων.  Με βάση πληροφορίες που έρχονται σε γνώση μας, υπάρχουν Διευθυντές σχολείων που καλούν τους/τις εκπαιδευτικούς σε έκτακτες και τακτικές τηλε-συνεδριάσεις εκτός εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών.  Υπήρξαν περιπτώσεις που η έναρξη των συνεδριάσεων τοποθετούνταν από τους Διευθυντές των σχολείων στη λήξη του εργασιακού ωραρίου, για παράδειγμα σε ημερήσιο σχολείο στις 14:00 το μεσημέρι, καθώς και περιπτώσεις που τοποθετούνταν απόγευμα ή ακόμα και Σαββατοκύριακα.

Η ΕΛΜΕ Χαλκιδικής, στην ανακοίνωση με αριθμό πρωτοκόλλου 100, που εξέδωσε στις 05/02/2021  αναφέρει:

«Είναι σαφές ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν μπορεί να συνεδριάσει εκτός ωραρίου εργασίας, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 6 ώρες ημερησίως. (Π.χ. Εάν ένα σχολείο αρχίζει στις 8.00 πμ δεν μπορεί να συνεχίσει πέραν των 2.00 μμ ή αν αρχίζει 8.15 πμ, δεν μπορεί πέραν των 2.15μμ). Καλούμε τους Διευθυντές να τηρήσουν το νόμο και τους συναδέλφους να απαιτούν την τήρηση του και να προασπίσουν τα δικαιώματα τους, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και την ΕΛΜΕ. Η υπεράσπιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, αποτελεί συλλογικό καθήκον και υποχρέωση όλων μας.»

Η ΟΛΜΕ, στην παράγραφο 5 του ενημερωτικού σημειώματος που εξέδωσε στις 22/02/2021, αναφέρει:

«Ν. 1566 άρθρο 11 ΣΤ.2: «Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμιά περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων». Καμία συνεδρίαση δεν μπορεί να γίνεται εκτός ωραρίου ή σε αργίες. Τη μέρα που έχει συγκληθεί ο ΣΔ, γίνεται σύμπτυξη των διδακτικών ωρών, ώστε να μείνει χρόνος πριν τη λήξη του ωραρίου εργασίας για να συνεδριάσει ο ΣΔ.»

Παρά τα προαναφερθέντα, Διευθυντές σχολείων συνεχίζουν να καλούν σε έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων εκτός εργασιακού ωραρίου και να παραπέμπουν εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως πρόσφατα έχει συμβεί στη ΔΔΕ Χαλκιδικής, για απολογία, όταν οι τελευταίοι/ες δεν συμμετέχουν ή αποχωρούν στη λήξη του εργασιακού ωραρίου από τις συνεδριάσεις αυτές.  Υπήρξαν και περιπτώσεις που Διευθυντές/τριες Εκπαίδευσης καλούσαν τους/τις εκπαιδευτικούς που, αδίκως κατά την γνώμη μας, παραπέμφθηκαν, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ανεξάρτητα του χρόνου έναρξής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Είναι υποχρεωτική η υπερωριακή απασχόληση των εκπαιδευτικών, στις συνεδριάσεις που γίνονται εκτός ωραρίου;
  • Σε περίπτωση θετικής απάντησης του προηγούμενου, έχει προβλεφθεί κονδύλι στο προϋπολογισμό, για αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης των εκπαιδευτικών;
  • Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης του πρώτου ερωτήματος, σε ποιές ενέργειες θα προβείτε, ώστε να μεταβληθεί η στάση των στελεχών της διοίκησης, σε βάρος των εκπαιδευτικών;