Προς τον κο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον κο Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Να χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί η Αμυγδαλέζα, ως οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923». 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσιο κείμενο συλλογής υπογραφών, από δημότες, κατοίκους και ιδιόκτητες ακινήτων στην περιοχή Αμυγδαλέζα της δ.ε. Σταμάτας Δήμου Διονύσου Αττικής, στη συζήτηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου της 12ης Μαΐου 2020 «Επικαιροποίηση θέσεων Δήμου Διονύσου για το πρόβλημα των ορίων των οικισμών ως προϋφισταμένων του 1923 όπως συναρτάται με το Δασικό», εξέλιπε από την εισήγηση της δημοτικής αρχής, η αναφορά του προϋφιστάμενου του έτους 1923, οικισμού της Αμυγδαλέζας.

Μάλιστα, η παράλειψη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση, αφενός, με την αυτονόητη για ιστορικούς, πολεοδομικούς, διοικητικούς, τεχνικούς, περιβαλλοντικούς και νομικούς λόγους κίνηση και πρωτοβουλία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής να την εντάξει στο ίδιο πλαίσιο με όλους τους λοιπούς ομοειδείς οικισμούς του Δήμου και αφετέρου, με υφιστάμενες αποφάσεις τόσο του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου περί ίσης μεταχείρισης όλων των οικισμών του Δήμου, αλλά και την προδήλως αυτονόητη αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας όλων των πολιτών και όλων των περιουσιών.

Τα αποδεικνυόμενα στοιχεία ιστορικότητας ύπαρξης του οικισμού από τα αρχαία χρόνια ως τις αρχές του 19ου αιώνα, φανερώνουν ότι το αίτημα για οριοθέτηση στην εν λόγω περιοχή του ομώνυμου  οικισμού ως νομίμως προϋφιστάμενου του έτους 1923, δεν εδράζεται σε τοπικά συμφέροντα, αλλά είναι απολύτως τεκμηριωμένο νομικά, ιστορικά, τεχνικά και πολεοδομικά. Τίθεται δε από πλευράς των οικιστών της περιοχής, χάρη της θεμιτής προστασίας τους από τη βούληση της διοίκησης, ιδίως σε ό,τι αφορά στις χρήσεις γης και στην επικείμενη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Με άλλα λόγια, η αναγνώριση μιας περιοχής ως οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923, δημιουργεί έναν «θόλο προστασίας» από τον παραλογισμό της κεντρικής διοίκησης και τις υπηρεσίες της, Δασικές ή και άλλες.

Καθίσταται, λοιπόν, ηθικά και νομικά ως αναγκαίο, η περιοχή της Αμυγδαλέζας να τύχει της νόμιμης, ιστορικής και πολεοδομικής αντιμετώπισης που της αξίζει, δηλαδή να χαρακτηριστεί και οριοθετηθεί νομότυπα, ως οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923. Η συγκεκριμένη απαίτηση ορίζεται, επιπροσθέτως, ως εύλογη και θεμιτή, αν ληφθεί υπ’ όψη ότι άλλοι οικισμοί του Δήμου, προωθούνται και ενισχύονται διαδικαστικά ως προς το θέμα αυτό, χωρίς το νομικό, ιστορικό, πολεοδομικό και διοικητικό υπόβαθρο της περιοχής αυτής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει πολυεπίπεδα αντιληπτό, ότι η αναιτιολόγητη εξαίρεση της περιοχής από το ως άνω δίκαιο νομικό πλαίσιο, εκτός του ότι ανοίγει τον «ασκό του Αιόλου», επιπλέον δεν εξυπηρετεί και κανέναν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

  • Τι απαντάτε στις συγκεκριμένες καταγγελίες της τοπικής κοινωνίας της Αμυγδαλέζας;
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο και σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Δήμου Διονύσου, στο χαρακτηρισμό και στην οριοθέτηση της Αμυγδαλέζας, ως οικισμός προϋφιστάμενος του έτους 1923;