Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Να ανακληθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που συμβάλλει στην πλήρη υπονόμευση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου». 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως ενημερωνόμαστε από δημόσια ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), υφίσταται πολύπλευρη εναντίωση, αναφορικά με την υπονόμευση του θεσμού του Ολοήμερου Σχολείου, στην οποία προχωρά η κυβέρνηση, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)». Η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. δημοσιεύθηκε, αιφνιδιαστικά, με ΦΕΚ 2332/2-6-2021 και μέσω αυτής, η κυβέρνηση επιτρέπει στους Δήμους να λειτουργούν Κ.Δ.Α.Π. στους χώρους των δημόσιων σχολείων, αμέσως «μετά τη λήξη του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος» του σχολείου (από 13.15΄), παράλληλα, δηλαδή, με το Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου.

Ο θεσμός του Ολοήμερου Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου και η εφαρμογή του για όλους τους μαθητές, αποτελεί όραμα του κλάδου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτός ο θεσμός έχει υλοποιηθεί μόνο μερικώς μέχρι σήμερα, και έχει ήδη υποστεί απαξίωση, με τον διαχωρισμό σε πρωινό-υποχρεωτικό (8:15 – 13:15) και απογευματινό-προαιρετικό (13:15 – 16:00) με παράλληλη κατάργηση του υπεύθυνου δασκάλου που επέφερε το Π.Δ. 79/2017.

Η απόφαση της παράλληλης, με όρους ανταγωνισμού, λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π. με τα Ολοήμερα Τμήματα των σχολείων, με προγράμματα  στα οποία εντάσσονται δραστηριότητες που αποτελούν διδακτικά αντικείμενα του Ολοήμερου, καθώς και η μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας εντός, μάλιστα, του σχολικού χώρου, αποτελεί καίριο χτύπημα ενάντια στον θεσμό του Ολοήμερου σχολείου με προφανείς στοχεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, συμβάλλει στη συρρίκνωση του Δημόσιου Σχολείου με σταδιακή έμμεση μεταφορά του περιεχομένου του στις δομές των Ο.Τ.Α. (εφόσον το Σύνταγμα απαγορεύει τη συνολική μεταφορά της εκπαίδευσης) και παρέχει ως «δώρο» τη δυνατότητα προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. ελαστικά εργαζομένου και απόλυτα εξαρτώμενου προσωπικού. Ιδανική ευκαιρία υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης Πισσαρίδη, κάτω από τον μανδύα της εξυπηρέτησης των γονέων, που εργάζονται σε εξαντλητικά ωράρια σε συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα.

Τρανό παράδειγμα της απόλυτης αδιαφορίας των κυβερνώντων για το παιδαγωγικό περιεχόμενο αλλά και για την προστασία των μαθητών, αποτελεί το γεγονός ότι η υλοποίηση της Κ.Υ.Α. θα «ανοίξει την πόρτα» της ανεξέλεγκτης παρουσίας προσώπων άσχετων με τη λειτουργία των σχολείων σε ώρες λειτουργίας τους. Αυτό είναι παράνομο διότι «αγνοεί» το άρθρο 18 του Π.Δ. 79/2017 που στην 3η του παράγραφο την απαγορεύει ενέχει, παράλληλα, προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια του μαθητικού δυναμικού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:

  • Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ);
  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην ανάκληση της Κ.Υ.Α. και στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, με σεβασμό στις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, στην ασφάλειά τους και στη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου