Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

-Τον Υπουργό Υγείας

Πληροφορούμαστε ότι στις 27-02-2020 μέλος της μείζονος αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο αφενός έκανε αναφορά σε παράνομη πρόσληψη καρδιολόγου στον Δήμο Ρόδου ως Ιατρού Εργασίας, χωρίς να υπάρχει η αρμόδια ειδικότητα και κατά παράβαση του Ν. 3850/2010, καθώς θα έπρεπε να είχε προσληφθεί ο ειδικευμένος Ιατρός Εργασίας της περιοχής. Και αφετέρου, στο ότι ο εν λόγω ιατρός τυγχάνει συγχρόνως Πρόεδρος Κομματικής Οργάνωσης και Πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυμάτων. Η αναφορά τόνιζε το ζήτημα της λήψης δύο αμοιβών από τον Δημόσιο Τομέα, τη μία μάλιστα μετά από κομματική τοποθέτηση. Το θέμα αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ της περιοχής, ενώ αναφέρθηκε και σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 28-04-2020 η πρώην Διοίκηση των Προνοιακών Ιδρυμάτων.

Σημειώνεται επιπλέον ότι ο Πρόεδρος των Προνοιακών Ιδρυμάτων έδωσε με απευθείας ανάθεση χωρίς προηγούμενο διαγωνισμό τη μελέτη της Πυρασφάλειας σε Μηχανικό, ο οποίος είναι διορισμένος από το Υπουργείο Υγείας ως Αντιπρόεδρος του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη «Διαύγεια».

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Τελούν εν γνώσει των ζητημάτων ασυμβίβαστου που προκύπτουν στην ως άνω περίπτωση και τι προτίθενται να κάνουν σχετικά;
  • Κατά πόσον νομιμοποιείται κάποιος που έχει διοριστεί ως Αντιπρόεδρος Νοσοκομείου να λαμβάνει εργολαβία από το Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα με απευθείας ανάθεση;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη