Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Τον Υπουργό Οικονομικών

Πληροφορούμαστε από την ομάδα του Facebook «30.333 – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο.Α.Ε.Δ» (3.620  μέλη) και τους 480 πρώην εργαζόμενους στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με άλλους συναδέλφους της προκήρυξης 8/2018 (30.333) ότι πρώην εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 (30.333) με 8μηνη σύμβαση και 4μηνη παράταση, συνολικής διάρκειας ενός έτους, αιτούνται τα κάτωθι, προκειμένου να κατοχυρωθούν τα εργασιακά τους δικαιώματα και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας τους.

1) Όλοι οι πρώην εργαζόμενοι  του 8/2018 (30.333)  να επιδοτηθούν από το ταμείο ανεργίας, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν, γιατί έχουν 300 ένσημα, δηλαδή ουσιαστικά πολύ περισσότερα από όσα χρειάζονται βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται (80 προηγούμενο έτος + 125 τρέχον έτος = 205).

2) Να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πρώην εργαζόμενοι του προγράμματος 8/2018 στο επόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ 36.500 θέσεων. Το ΦΕΚ 1256/Β/9-4-2020 του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας τους στερεί κατηγορηματικά το δικαίωμα να συμμετέχουν στο επόμενο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας (άρθρο 1 παράγραφος 2).  Επίσης αποκλείει εκτός από αυτούς, τη συμμετοχή και των προηγούμενων  προγραμμάτων  κοινωφελούς εργασίας 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019, τελείως αυθαίρετα και αναίτια. Δηλαδή στερούνται ακόμα και τη συμμετοχή τους στην εργασία.

3) Όσοι ανήκουν στην κατηγορία 55 και άνω (55+) να μπορούν να συμμετέχουν στο επόμενο κοινωφελές πρόγραμμα αυτοδικαίως, γιατί λόγω ηλικίας και δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας εξαιτίας του κορωνοϊού, είναι αδύνατον να βρουν εργασία.

4) Να δικαιούνται και αυτοί το επίδομα των 800 Ευρώ με ένα κωδικό που θα βάλει το Υπουργείο Εργασίας για όλους τους ανέργους (όχι μόνο τους μακροχρόνιους) ή άλλη οικονομική ενίσχυση παρεμφερούς ποσού, γιατί υπάρχουν πολλοί άνεργοι που δεν επιδοτούνται και λόγω της δύσκολης κατάστασης λόγω κορωνοϊού δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

5) Να υπάρξει επιπλέον μοριοδότηση εργασιακής εμπειρίας των εργαζομένων της προκήρυξης 8/2018 (30.333) για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να κάνουν για την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των πρώην εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 8/2018 του ΟΑΕΔ;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Απατζίδη