Προς: κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Αδιαφανείς και καταχρηστικές μεθοδεύσεις της Alpha Bank

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από ανακοινώσεις του Συλλόγου «Εργαζόμενων στην Alpha Bank, προερχόμενων εκ της Ιονικής», η Διοίκηση της Τράπεζας έχει προβεί σε μονομερείς ενέργειες αναφορικά με το ζήτημα της μεταβίβασης, σχεδόν 800 εργαζομένων, μόνιμου προσωπικού και «ενοικιαζόμενων», στην ιδιωτική εταιρεία Cepal από την 1/12/2020, με μείζονες αρνητικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, ιδιαιτέρως εκείνους που προέρχονται από την Ιονική.

Συγκεκριμένα, εν μέσω πανδημίας και μετά από αφόρητες πιέσεις της Διοίκησης, αφενός και της αδήριτης οικονομικής ανθρώπινης ανάγκης αφετέρου, η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων, υποχρεώθηκαν να υπογράψουν την «οικειοθελή» αποχώρησή τους από την Τράπεζα και την ανάληψή τους από την ιδιωτική εταιρεία Cepal.

Είναι αδιαμφισβήτητη η μειονεκτική θέση στην οποία περιέρχονται οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας, που 20 χρόνια μετά τη συγχώνευση των δύο Τραπεζών, είναι στο σύνολό τους μεγάλης ηλικίας (άνω των 45-50 ετών), δεν έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης  και, αν μεταπέσουν σε «καθεστώς» ΕΦΚΑ έστω και για μία ημέρα, χάνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις ευνοϊκές διατάξεις του τ. ΤΑΠΙΛΤ. Ιδίως όμως, οι προερχόμενοι από την τέως Ιονική εργαζόμενοι της Τράπεζας δεν δικαιούνται προσυνταξιοδοτικής παροχής, όπως οι ασφαλισμένοι προ του 1993 συνάδελφοί τους, της πρώην Τραπέζης Πίστεως και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα να βιώνουν ακόμη εντονότερη ανασφάλεια, λόγω της χρονικώς πεπερασμένης προοπτικής απασχόλησης στην εταιρεία Cepal. Εν όψει αυτών των δεδομένων, θα ήταν καταστροφικό για τους υπό μεταβίβαση συναδέλφους, και ιδίως για εκείνους οι οποίοι δεν απέχουν πολύ από την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, να υπογράψουν τη συμβατική μεταφορά τους στη Cepal, απεμπολώντας τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

 

  • Πώς προτίθεστε να ενεργήσετε, αναφορικά με την επίλυση του συγκεκριμένου εργασιακού ζητήματος, των εργαζόμενων στην Alpha Bank, προερχόμενων εκ της Ιονικής;

 

  • Θα ακυρώσετε τη διαδικασία μεταφοράς των αδικούμενων τραπεζικών υπαλλήλων, από την Alfa Bank στην ιδιωτική εταιρεία Cepal;

 

  • Θα προβείτε σε διαδικασία εθελούσιας εξόδου σε συνταξιοδότηση, με όρους sabbatical, των συγκεκριμένων εργαζόμενων;