Τετάρτη 29/9/2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών
Θέμα : Καταγγελίες για άδικη μεταχείριση και τιμωρητική στάση εναντίον
αναπληρωτών εκπαιδευτικών εκ μέρους του ΑΣΕΠ
Το καθεστώς των αναπληρωτών είναι πλέον γνωστό σε όλους τους πολίτες, και
διαβόητο ως ένα σύστημα που αδικεί κατάφωρα μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών.
Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα καλύπτοντας τα
απανταχού λειτουργικά ή οργανικά κενά που δημιουργούνται στα σχολεία της
χώρας μας.
Είναι προφανές το πρόβλημα σε όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία
– σε δασκάλους και καθηγητές, γονείς, μαθητές. Κάθε οικογένεια αντιλαμβάνεται
πλέον ότι τα παιδιά της φοιτούν σε σχολεία τα οποία λειτουργούν με
«μπαλώματα» – εκπαιδευτικούς που κάθε χρόνο αλλάζουν, με αποτέλεσμα να
υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα που κάθε άλλο παρά ευνοεί τη μάθηση και τη
λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΑΣΕΠ είναι αρμόδιο για την
διενέργεια των εξετάσεων που θα αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς , οι οποίοι
στη συνέχεια θα κληθούν να «βουλώσουν τις τρύπες» των σχολείων μας. Απαιτείται
ένα ηλεκτρονικό παράβολο, που σύμφωνα με τις καταγγελίες του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος, η πληρωμή του γίνεται χωρίς καμία
ασφαλιστική δικλείδα. Ετσι, από πλημμελή σχεδιασμό της σχετικής ψηφιακής
διαδικασίας, πολλοί εκπαιδευτικοί έμειναν έξω από τους πίνακες υποψηφίων και
μάλιστα αποκλείστηκαν από το δικαίωμα αιτήματος για τρία (3) χρόνια! Οι
θιγόμενοι εικαστικοί εκπαιδευτικοί στράφηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών,
ζητώντας την δίκαιη διευθέτηση του ζητήματος και έλαβαν την παρακάτω
απάντηση:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/02
(ΦΕΚ.220, τ.Α ́) σε συνδυασμό με την παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 2190/94
(ΦΕΚ.28, τ.Α ́), το Α.Σ.Ε.Π.λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, απολαύει
λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκειται σε έλεγχο από
κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, ενώ, οι πράξεις του δεν
υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε από άποψη νομιμότητας. Οι

ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο
σύμφωνα με τονΚανονισμό της Βουλής.
Κατά συνέπεια,το ΑΣΕΠ είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφαίνεται επί
των ενστάσεων των υποψηφίων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
και των αρχών της χρηστής διοίκησης και της επιείκειας.»
Το ΑΣΕΠ βεβαίως, ως αρμόδια αρχή, οφείλει όχι μόνον να απαιτεί την
συνέπεια από τους υποψηφίους, αλλά και να επιδεικνύει συνέπεια στην
διαχείριση-απάντηση-επίλυση των ενστάσεων, όπου αυτές υπάρχουν.
Αντιθέτως, η «ανεξάρτητη αρχή» έχει δείξει απόλυτη ασυνέπεια και
καταστροφική αδιαφορία. Το ΕΕΤΕ καταγγέλλει περιπτώσεις εικαστικών
εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει απάντηση στις ενστάσεις τους,
ακόμα και μετά από 18 ολόκληρους μήνες. Επιπλέον, μετά από όχληση
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, το ΑΣΕΠ απάντησε ότι είναι αρμόδιο το
Υπουργείο Παιδείας!

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι υπουργοί:

 Ποιος τελικά είναι υπεύθυνος για λάθη και ολιγωρίες του ΑΣΕΠ
και ποιος οφείλει να απαντά στις ενστάσεις;
 Ποιος θεωρείται εύλογος χρόνος για απάντηση σε αιτήματα
πολιτών από τους αρμόδιους οργανισμούς;
 Πόσο σύννομο ή ηθικό είναι κατά τη γνώμη σας να πληρώνει
παράβολο ο υποψήφιος αναπληρωτής αιτούμενος να εργαστεί,
και πόσο δίκαιο είναι να τιμωρείται με τριετή αποκλεισμό από τη
δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματός του;
 Πότε προτίθεστε να καταργήσετε τον «θεσμό» των
αναπληρωτών, ο οποίος μόνο προβλήματα δημιουργεί στα
σχολεία μας και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδηhttps://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=1c01180a-ebba-4f44-b719-adb300ee7fab