ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Απειλητική και βεβιασμένη η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε κορυφές
του όρους Οίτη

Κύριε υπουργέ,
Η κυβέρνηση με περισσή βιασύνη μεθοδεύει την «φύτευση» ανεμογεννητριών σε
όλες τις κορυφογραμμές του τόπου μας. Μια από τις αλγεινές περιπτώσεις βίαιης
επιβολής ανεξέλεγκτης «ανάπτυξης» είναι τα βουνά της Οίτης στις τοποθεσίες
Πύργος, Μακρυράχη και Ξεροβούνι.
Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης μας πληροφορεί ότι η τοπική
κοινωνία γίνεται μάρτυρας της επέλασης καταστροφικών «επενδύσεων» που θα
αλλοτριώσουν περιβαλλοντικά και αισθητικά την περιοχή. Είναι εμφανής η πλήρης
περιφρόνηση απέναντι στην κοινή γνώμη εκ μέρους της πολιτείας και εκ μέρους της
εταιρείας η οποία διενεργεί το έργο.
Είναι άξιο απορίας το γεγονός ότι ενώ η αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΧΠΑΠΕ) καθυστερεί, η εταιρεία σπεύδει. Στο Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο [ΑΕΠΟ για Έργα/Δραστηριότητες Α2] αναφέρεται στη
θέση Ξεροβούνι “ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
15,6 MWp” της εταιρείας GREEN VELOCITY 3 ΜΙΚΕ και στη θέση Πύργος “ΑΙΟΛΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 31,2 MWp” της ίδιας
εταιρείας. Να τονιστεί εδώ ότι η διαβούλευση δεν έχει τελειώσει, ολοκληρώνεται
στις 10 Νοεμβρίου 2021, ωστόσο οι εγκαταστάσεις φαίνονται καταγεγραμμένες,
άρα τετελεσμένες..

Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει καταθέσει αιτήσεις για τέσσερις Αιολικούς
Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στις θέσεις Πύργος,
Μακρυράχη και Ξεροβούνι 1 & 2. Πρόσφατα κλιμάκιο Green Velocity επισκέφθηκε
την τοπική αυτοδιοίκηση συζητώντας για «ανταποδοτικά οφέλη» και οργανώνει ήδη
την μεταφορά ανεμολογικών ιστών σε κάθε ΑΣΠΗΕ με ελικόπτερο. Πρόλαβε μάλιστα
και έλαβε ήδη την άδεια για τη Μακρυράχη από το Δασαρχείο της Άμφισσας (ΑΔΑ:
61ΦΟΟΡ10-3ΥΟ). Επίσης, η εταιρεία κατέθεσε ήδη στη διαβούλευση τις Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις θέσεις Ξεροβούνι και Πύργος. Οι
εξελίξεις τρέχουν αγνοώντας επιδεικτικά τις αντιρρήσεις όλων των τοπικών φορέων
Αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί με κάθε δυνατό τρόπο. Συγκεκριμένα, οι άδειες
παραγωγού για τους τέσσερις ΑΣΠΗΕ έχουν προσβληθεί από το Δήμο Λαμίας και η
υπόθεση θα κριθεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει
λάβει ομόφωνες αποφάσεις και έχει ζητήσει να παγώσουν οι αδειοδοτήσεις .Τα
Δημοτικά Συμβούλια Λαμίας και Δελφών έχουν λάβει ομόφωνες αρνητικές
αποφάσεις και έχουν προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια και στο ΣτΕ. Η εταιρεία
ωστόσο προχωρά απρόσκοπτα. Πιθανόν για να προλάβει την αναθεώρηση του ΕΧΠ
ΑΠΕ και να δημιουργήσει τετελεσμένα. Και θα το καταφέρει, εφόσον η πολιτεία
φαίνεται ότι κωλυσιεργεί εσκεμμένα .
Η Κίνηση Πολιτών για την Προστασία της Οίτης δηλώνει τον αποτροπιασμό της για τη
διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης σε αγαστή συμμαχία με την εταιρεία, να
επεκτείνει την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ και σε άλλες τοποθεσίες, εφόσον εγκριθούν τα
έργα των τεσσάρων προαναφερθέντων σημείων. Επίσης δηλώνει απερίφραστα την
αντίθεσή της σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων στις γύρω περιοχές με σκοπό
να ελαχιστοποιηθούν οι δαπάνες μεταφοράς ενέργειας.
Αυτές οι ενέργειες γίνονται χωρίς ίχνος αιδούς και συναίσθησης, σε έναν τόπο με
μεγάλη περιβαλλοντική και ιστορική αξία. Η Οίτη είναι το βουνό με τον Εθνικό Δρυμό,
την Περιοχή NATURA, το βουνό του αγριόγιδου, του χρυσαετού και του
δρυοκολάπτη, το βουνό του Ηρακλή, του Γοργοπόταμου και της Εθνικής Αντίστασης,
το βουνό των ιαματικών πηγών, είναι το βουνό της Παύλιανης, της Υπάτης, του
Μαυρολιθαριού και των άλλων 22 παραοίτιων χωριών, της ήπιας οικοτουριστικής
προοπτικής και εξέλιξης. Η Οίτη είναι το όρος που οδεύει στην καταστροφή, με τη
σύμφωνη γνώμη της κεντρικής εξουσίας. Διότι όποιος σιωπά (ή κωλυσιεργεί) ,
συναινεί.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία,
Ερωτάται ο υπουργός:
 Πώς δικαιολογείτε την απρόσκοπτη εξέλιξη στην προπαρασκευαστική
διαδικασία εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ, πριν ολοκληρωθεί η διαβούλευση με τους
αρμόδιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση;
 Γιατί κωφεύετε στις αντιδράσεις του κινήματος των κατοίκων οι οποίοι
αμφισβητούν τις καλές σας προθέσεις;

 Πώς εγγυάσθε την προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος και των
βιοτόπων της περιοχής NATURA ;
 Γιατί επιτρέπετε στην επενδυτική εταιρεία να δρα ερήμην της πολιτείας και
ενάντια στην Κοινωνία των Πολιτών;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδηhttps://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=eceeee7d-fa26-45c5-8216-adb000e9752e