Αθήνα, 2 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Δυσχέρεια αποζημίωσης πυρόπληκτων ενοικιαστών
επαγγελματικών χώρων μέσω του gov.gr
Πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν πυρόπληκτοι ενοικιαστές επαγγελματικών χώρων, των
οποίων οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν θέλουν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης, είτε
επειδή τα ίδια τα ακίνητα δεν έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες, είτε για άλλους λόγους, όμως
οι ίδιοι οι ενοικιαστές έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά στον επ`ενοικίω χώρο και σε
εγκαταστάσεις της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, όπως σύνεργα, αναλώσιμα είδη
κ.ά., και χρήζουν αποζημίωσης.
Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναμορφωθεί η πλατφόρμα στον ιστότοπο
gov.gr στη θέση «αποζημίωση πυροπλήκτων» έτσι ώστε να μπορεί και μόνος του ο
ενοικιαστής να δηλώσει τη ζημιά που έχει υποστεί. Σημειώνεται πως έως τώρα η
πλατφόρμα δεν παρέχει αυτή τη δυνατότητα αν δεν έχει προηγηθεί αίτηση του ιδιοκτήτη
του ακινήτου, καθώς το σύστημα δέχεται μόνο τη δήλωση Ε9 του ιδιοκτήτη, ώστε να
επιτρέψει στον ενοικιαστή να αιτηθεί αποζημίωση. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο
ιδιοκτήτης δεν δείξει ενδιαφέρον, τότε ο ενοικιαστής αποκλείεται αυτομάτως από τη
διαδικασία.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,
Ερωτάται ο υπουργός:

 Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να είναι δυνατό για πυρόπληκτους ενοικιαστές
επαγγελματικών χώρων να υποβάλλουν μόνοι τους αίτηση αποζημίωσης για
τις ζημιές που έχουν υποστεί σε εγκαταστάσεις τους, χωρίς να χρειάζεται
αίτηση του ιδιοκτήτητου ακινήτου;

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδηhttps://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=54248afe-321f-4fd9-aceb-adb000e8eb7f