Θέμα: Πού θα υπαχθεί το ηλεκτρονικό μητρώο των φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων;

 

            Πληροφορούμαστε από τον Τύπο (άρθρο του Γιώργου Φραντζεσκάκη, δημοσιογράφου της εφημερίδας «Καθημερινή», το οποίο μας κοινοποίησε η «Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας») ότι το Υπουργείο Εσωτερικών προγραμματίζει να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό μητρώο των φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων, ώστε να γνωρίζουμε πόσες είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις στην Ελλάδα, ποια είναι η δραστηριότητά τους, πώς χρηματοδοτούνται, αν αξιοποιούνται σωστά οι κρατικές επιχορηγήσεις, ποιες συνεργάζονται με Δήμους και αν υπάρχουν ζητήματα παρανομίας, όπως δημοσίευση αγγελιών με ζώα προς πώληση και συνδρομή για μεταφορά τους στην αλλοδαπή.

Το ζήτημα που ανακύπτει είναι γιατί το μητρώο των φιλοζωικών σωματείων θα υπαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάρχουν προγράμματα για την προστασία των ζώων, όπως πάταξη του παρανόμου εμπορίου ζώων συντροφιάς, σεμινάρια για τα ιπποειδή, έρευνα για την ευδοκίμηση των οικόσιτων ζώων και ενώ στο ίδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπάγεται η βάση δεδομένων των καταγεγραμμένων κατοικίδιων.

Σημειωτέον ότι το συνολικό εγχείρημα αφορά σε έναν κεντρικό μηχανισμό ελέγχου των διάσπαρτων σωματείων, ώστε να ελέγχεται η νομιμότητα των δραστηριοτήτων τους. Αν όμως ο εν λόγω μηχανισμός υπαχθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, τότε δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τρεις Γενικές Γραμματείες, Εσωτερικών και Οργάνωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Δημόσιου Τομέα και Ιθαγένειας, η πλέον αρμόδια θα ήταν αυτή των Εσωτερικών και Οργάνωσης και εντός της η Γενική Διεύθυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακριβώς, όμως, το πρόβλημα που πρέπει να ελέγχεται είναι αν υπάρχει ορισμένου είδους διαπλοκή ανάμεσα σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε φιλοζωικά σωματεία που είτε παρανομούν είτε έχουν προσχηματική ύπαρξη, ώστε να προβαίνουν σε δραστηριότητες μη αρμόζουσες στον σκοπό τους.

Κατόπιν των ανωτέρω:

 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

Τι προτίθενται να κάνουν, ώστε το ηλεκτρονικό μητρώο των φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων να υπαχθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου αρμόζει σύμφωνα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσει το τελευταίο, και για να υπάρξει πραγματικός έλεγχος των φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων και των ενδεχόμενων φαινομένων διαπλοκής μεταξύ των φιλοζωικών σωματείων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ένας έλεγχος, ο οποίος, όμως, θα είναι εκ των πραγμάτων δυσχερής αν το εν λόγω ηλεκτρονικό μητρώο υπαχθεί τελικά στο Υπουργείο Εσωτερικών;