Θέμα: Περικοπή εν μέσω πανδημίας κορονοϊού του επιστημονικού προνοιακού επιδόματος που λαμβάνουν οι τυφλοί επιστήμονες (δικηγόροι κ.λπ.), περικοπή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που λαμβάνουν ορφανικές συντάξεις και αίτημα επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση

            Πληροφορούμαστε από επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών (Ε.Ο.Τ.), ότι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού περιέκοψε το επίδομα, το οποίο χορηγείται σε τυφλούς επιστήμονες, όταν ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους (βλ. ΦΕΚ 672, τεύχος Β΄14-07-1977 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ, ΦΕΚ 296 τεύχος Β΄26-3- 1979 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΦΕΚ 931 τεύχος Β΄21-5-2008 Αύξηση επιδομάτων τυφλών μέχρι 2011), ώστε να υποστηρίζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους.

Το πρόβλημα ανέκυψε σε δικηγόρους που τυγχάνουν συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία και οι οποίοι βάσει προηγούμενων νόμων αλλά και του προσφάτου 4670/2020, άρθρο 27, παρ.4 εδ. γ΄ παρότι είναι συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία, εντούτοις τους παρέχεται εκ του νόμου το δικαίωμα, εφόσον είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο να ασκούν κανονικά δικηγορία, καθώς επίσης και σε συναδέλφους που εμπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1968/91 η οποία ορίζει: “Τυφλοί δικηγόροι προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 612/1977, δεν απαιτείται να παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα”.

 Σημειωτέον ότι το επιστημονικό επίδομα χορηγείται επί σειρά ετών στους τυφλούς επιστήμονες, οι οποίοι είναι ελάχιστοι και αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους, διότι είναι απαραίτητο για να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, που απαιτεί να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό και πολλαπλές δυσχέρειες. Επομένως, εάν ένας τυφλός επιστήμονας είναι συνταξιούχος πλην όμως ασκεί επάγγελμα αποδεδειγμένα σύμφωνα με την ειδικότητα του, δικαιούται να λαμβάνει για τους παραπάνω λόγους το επιστημονικό προνοιακό επίδομα ολόκληρο και όχι μειωμένο, όπως θα ελάμβανε ως απλός συνταξιούχος. Και τούτο διότι κατά πάγια αρχή του νομικού μας δικαίου στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν δυο επιλογές δυνάμενες να εφαρμοστούν για τον ίδιο δικαιούχο, εφαρμόζεται πάντοτε η ευνοϊκότερη ρύθμιση.

Σημειωτέον, επιπλέον, ότι ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. προχώρησε αιφνίδια σε περικοπή του προνοιακού επιδόματος κατά το ήμισυ το οποίο λαμβάνουν άνεργα άτομα, επειδή λαμβάνουν ως έμμεσα ασφαλισμένοι και ανίκανοι προς εργασία μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα (ορφανική σύνταξη), η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό του επιδόματος του ανέργου (πολλές φορές είναι κατά πολύ μικρότερη), χωρίς να ληφθεί υπόψη η εξαίρεση της παραγράφου Β.1. της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, καθώς και του υπ. αριθμ.3 της σύνοψης της ιδίας εγκυκλίου. Πρόκειται για άτομα που έχει αποβιώσει ο γονέας τους, λαμβάνουν μέρος της σύνταξής του (σε αρκετές περιπτώσεις είναι μεταξύ 80 και 160 Ευρώ) και κάποιων μάλιστα οι γονείς έχουν εκλείψει και οι δύο από τη ζωή.

Δεδομένης της κατάστασης πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης του νέου κορονοϊού, η αναστολή του αναπηρικού επιδόματος για αυτά τα άτομα και τις οικογένειες τους έχει τραγικές συνέπειες. Σχεδόν στο σύνολό τους τα επιδόματα αυτά χρησιμοποιούνται για τον βιοπορισμό αυτών των ανθρώπων, αφού αποτελούν και τη μοναδική πηγή εσόδων κάλυψης δαπανών για την διαβίωσή τους. Εξάλλου στις δεδομένες συνθήκες είναι  εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις από τον ασφαλιστικό φορέα που λαμβάνουν τα μικροποσά αυτών των συντάξεων, -(λόγω περιορισμού και απαγόρευσης κυκλοφορίας, μη ύπαρξης και αδυναμίας χρήσης διαδικτύου από τα άτομα αυτά, απώλειας των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών κ.ο.κ.)-, στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να αποδείξουν ότι ορθώς ελάμβαναν το επίδομα αυτό επί σειρά ετών και μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους που ήδη έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των περιφερειών και των δήμων που είχαν την ευθύνη χορήγησης αυτών των επιδομάτων την τελευταία οκταετία μέχρι το 2019.

Σημειωτέον, επίσης, ότι οι περικοπές των προνοιακών επιδομάτων έλαβαν χώρα χωρίς να προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση, γεγονός που στερεί το δικαίωμα ένστασης, ενώ η προσφυγή σε τακτικά δικαστήρια συνεπάγεται πολλαπλή οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση, χωρίς να είναι πάντα εφικτή, καθώς τα δικαστήρια ανέστειλαν την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Τι προτίθενται να κάνουν για την επαναφορά του επιστημονικού προνοιακού επιδόματος που λαμβάνουν οι τυφλοί επιστήμονες (δικηγόροι κ.λπ.) και των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα που λαμβάνουν ορφανικές συντάξεις στην προτέρα κατάσταση, καθώς και για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων, μέρους ή του όλου των προνοιακών επιδομάτων, άμεσα και χωρίς χρονοτριβή;