Θέμα: Λήψη ειδικών μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που φοιτούν σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-μεΑ από τον κορωνοϊό Covid-19 κατά την επιστροφή τους σε αυτά

 

          Πληροφορούμαστε από επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της 28ης Απριλίου 2020 ότι με αφορμή τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον κορωνοϊό Covid-19, χρειάζεται να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που είναι ενταγμένοι και ενταγμένες και παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ) και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-μεΑ (ΚΔΑΠμεΑ) κατά την επιστροφή τους σε αυτά.

Χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν εφαρμόσει με συνέπεια το «Μένουμε σπίτι», καθώς το σύνολο των δομών ανοικτής φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ δημόσιων και πιστοποιημένων ιδιωτικών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) έχουν αναστείλει κάθε λειτουργία παροχής υπηρεσίας στους ωφελούμενούς τους, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, ενώ περιορισμένος αριθμός από τις δομές αυτές, που είχε και την υλικοτεχνική δυνατότητα, παρέχει εξ αποστάσεως ψυχο-κοινωνική υποστήριξη στα ωφελούμενα άτομα με αναπηρία των δομών αυτών ή/και στις οικογένειές τους.

Ταυτοχρόνως, η αγωνία και η ανησυχία του συνόλου των ατόμων και των οικογενειών τους είναι πολύ μεγάλη για το τι προβλέπεται να γίνει με την σταδιακή άρση των μέτρων που θα αρχίζει να εφαρμόζεται από την επόμενη εβδομάδα, με το άνοιγμα όλων αυτών των δομών φροντίδας που εξυπηρετούν χιλιάδες άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Αν θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, μετά από τη διαβούλευση που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ εκπροσώπων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΕΣΑμεΑ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) με παράγοντες του Υπουργείου, και να προηγηθεί των μέτρων και των ανακοινώσεων του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για το θέμα αυτό, ώστε να διασφαλιστεί η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις κατά το άνοιγμα των ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ, και την επιστροφή τους σε αυτά, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία όλων από τον κορωνοϊό Covid-19 και να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος.