Θέμα: Προληπτικά μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

            Όπως σημειώνεται σε επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. (1/4/2020), υπάρχει ανάγκη για πρόληψη και διασφάλιση των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έναντι της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Ως γνωστόν, τα στελέχη των Ε.Δ. βιώνουν καθημερινά εργασιακό περιβάλλον που απαιτεί χρήση κοινόχρηστων κτηριακών εγκαταστάσεων (τουαλέτες, χώροι διατέλεσης 24ωρης διατεταγμένης υπηρεσίας κ.λπ.), καθώς και κοινής χρήσης υλικών και μέσων μεταφοράς (οχήματα, οπλικά συστήματα κ.ά). Καθώς ο εν λόγω κορονοϊός διασπείρεται ταχύτατα σε χώρους συγχρωτισμού, απαιτείται άμεση χορήγηση υλικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εν λόγω περίπτωσης (αντισηπτικά, απολυμαντικά, γάντια, μάσκες κ.ά).

            Χρειάζεται, όμως, σε πολλές περιπτώσεις να υπερκεραστούν χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. απαιτούμενες δαπάνες και δη ετεροχρονισμένες) και να εφαρμοστούν αντιθέτως κατεπείγουσες διαδικασίες προμήθειας υλικών. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει και απαλλαγή από πολλαπλάσια εκ των υστέρων υγειονομικά θεραπευτικά μέτρα λόγω προσβολής και νόσησης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Τι προτίθεται να κάνει για την άμεση υλοποίηση στη χορήγηση των αναγκαίων υλικών, κατ’ επέκταση των

ήδη εν καιρώ διατυπωθέντων έγγραφων μέτρων της υπηρεσίας καθώς και για το ολιστικό φάσμα πληροφοριακής χρήσης τους, για όπου αυτά ελλείπουν ή είναι παντελώς ανεπαρκή για τις υφιστάμενες ανάγκες πρόληψης, που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού COVID-19.