Επίκαιρη ερώτηση προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα:
Διαβεβαίωση επίλυσης χρόνιων προβλημάτων κατά την διαμόρφωση του σχεδίου νόμου, αναφορικά με τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.

https://www.youtube.com/watch?v=mz_raoOk7lI&fbclid=IwAR17U26T9gWEK5CICll0fi7YzYqA7uQUeJ_5vGkuYx_27XYUbpiJhyqjoJI