Προς: την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Κατάφορη και υπερβάλλουσα αδικία για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς Θεατρολόγους και Εικαστικών Μαθημάτων» 

Κυρία Υπουργέ,

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η μόνιμα επαναλαμβανόμενη πρακτική κάλυψης των πραγματικών κενών με την πρόσληψη αναπληρωτών, έχοντας ως βίωμα τις διαρκείς συνθήκες μετακίνησης και αλλαγής σχολείων, υποβαθμίζει το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της σχολικής κοινότητας, οικοδομώντας ταυτόχρονα μια αντίφαση παιδαγωγικής σχέσης με την έννοια της ελλιπούς παγίωσης της αλληλεπίδρασης των μαθητών/τριών, με τους αναπληρωτές εικαστικούς και θεατρολόγους. Πολλώ δε μάλλον, όταν αναφερόμαστε σε μαθήματα, τα οποία ενισχύουν πολύπλευρα την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και ωρίμανση των μαθητών/τριων και την πολυεπίπεδη καλλιέργεια των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων τους.

Επιπροσθέτως, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, εκτός του ότι βιώνουν κάθε χρόνο την έντονη εργασιακή ανασφάλεια, ζουν καθημερινά την ταλαιπωρία χιλιομετρικής μετακίνησης σε διάφορα σχολεία, προκειμένου να συμπληρώσουν το εργασιακό ωράριο. Κι αυτό, συχνά, πολύ μακριά από τον τόπο διαμονής και συμφερόντων τους, και τις οικογένειές τους.

Αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης, κρίνεται επιτακτική η αναγκαιότητα της ίδρυσης μόνιμων θέσεων εργασίας, αφενός κι αφετέρου, ισοκατανομής των θέσεων εν όψει των προβλεπόμενων διορισμών. Διότι εκτός από νομικά δέον, είναι και αξιακά ηθικό, το να μειωθεί η ψαλίδα της χαοτικής αναλογίας μονίμων-αναπληρωτών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

  • Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στη δημόσια παρουσίαση εικόνας του ακριβούς αριθμού οργανικών θέσεων, που αντιστοιχούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς θεατρολόγους και εικαστικών μαθημάτων, εν όψει των επικείμενων διορισμών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με ταυτόχρονη ισοκατανομή και μείωση της αναλογικότητας μονίμων-αναπληρωτών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων;