Την Παρασκευη 13/11/2020 η κα. Απατζίδη συναντήθηκε με μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής,  (ΣΕΠΕΑΑ). Ελαβαν μέρος οι κ.κ ΕυγενίαΤραγάκη, Πρόεδρος ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γεώργιος Δεληγιάννης  Γενικός Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Αττικής,  Τερέζα Φρέιχα Ειδική Γραμματέας ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και Μιχάλης Βολκίδης, αν. μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Συζητήθηκαν τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τον κλάδο των Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής. Κτηριακό και έλλειψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού είναι τα χρόνια προβλήματα που παραμένουν άλυτα, παρά τις εκκλήσεις και τις κάθε είδους προσπάθειες των φορέων της Ειδικής Αγωγής. Τα μέλη του ΣΕΕΠΕΑΑ δηλώνουν την αγωνία τους για μια σειρά ακόμη θέματα που αφορούν την Ειδική Αγωγή και τα ΣΜΕΑΕ.  Κάποια κτήρια που στεγάζουν Ειδικά Σχολεία ή Δομές Ειδικής Αγωγής κρίνονται ελλιπή ή και εντελώς ακατάλληλα για τη φιλοξενία μαθητών, πόσω δε μάλλον μαθητών με ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Επίσης, η έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού αποτελεί πάγιο αίτημα του κλάδου. Σημειώνεται ότι οι προσλήψεις που  έγιναν για τη φετινή χρονιά (1527 εκπαιδευτικοί ΕΑ) θα λήξουν με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά πως για τη σωστή οργάνωση και τον προγραμματισμό όλων των δομών είναι απαραίτητοι οι μόνιμοι και διαρκείς διορισμοί, που θα στελεχώνουν σταθερά τις δομές με εξειδικευμένο προσωπικό μόνιμης απασχόλησης.

Δυστυχώς, εν μέσω  της πανδημίας που βιώνουμε όλοι, φαίνεται ότι οι σχεδιασμοί της ελληνικής κυβέρνησης δεν περιλαμβάνουν τους μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΕΠΕΑΑ καταγγέλλει ότι ο ΕΟΔΥ δεν έχει εκδώσει ειδικές κατευθύνσεις προστασίας για τον COVID-19 λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχολείων ειδικής αγωγής.

Είναι αδύνατο οι μαθητές αυτοί να τηρήσουν τις αποστάσεις που προβλέπονται, πολλοί εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας, προβαίνουν σε απτική επαφή καθηγητών και άλλων συμμαθητών τους, ενώ το προσωπικό αγγίζει συχνά τα παιδιά, ως μέρος της αγωγής και της φροντίδας που οφείλουν να τους παρέχουν.

Πολλά παιδιά έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκτεθούν σε κίνδυνο της ζωής τους σε περίπτωση που μολυνθούν.

Στα σχολικά λεωφορεία που εξυπηρετούν τους μαθητές των ΣΜΕΑΕ η πληρότητα δεν έχει μειωθεί και παραμένει στο 100%, ενώ παράλληλα γίνεται ανάμειξη του πληθυσμού των τάξεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού και δυσχεραίνει την ιχνηλάτηση.

Τα ΚΕΣΥ , που υποδέχονται δεκάδες ΑΜΕΑ και μέλη των οικογενειών τους, δεν  διαθέτουν επαρκές προσωπικό καθαρισμού, γεγονός που συνιστά τεράστιο κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του ιού.

Ανταποκρινόμενη στις παραπάνω καταγγελίες, η  κα. Απατζίδη πρόκειται να καταθέσει σχετικές ερωτήσεις στο Κοινιβούλιο, προς την Υπουργό Παιδείας.