Η αμερικανική εταιρεία λογισμικού Palantir Technologies, διαβόητη σε σειρά κρατών, λόγω βάσιμων ανησυχιών προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσέφερε «φιλανθρωπικά» το Πανοπτικόν της στην ελληνική κυβέρνηση, για εκτενή συνεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την αμφιλεγόμενη εταιρεία-σύμβαση πιθανότατα μηδενικού ή εντελώς συμβολικού τιμήματος, κάτι που είναι ακόμα πιο προβληματικό- δεν υπάρχει πουθενά: σε καμιά Διαύγεια, σε καμιά διαφάνεια. Είναι, λέει, «εμπιστευτική». Το ΜέΡΑ25, πρώτο από όλα τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, κατέθεσε, μέσω της βουλευτού Ανατολικής Αττικής, κας Μαρίας Απατζίδη, Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφου με ΑΠ400 στις 10 Δεκεμβρίου 2020, με τον κ. Υπουργό να υποχρεούται από τον κανονισμό της Βουλής να καταθέσει τη σύμβαση, εκτός εάν αυτή αφορά «διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό», κάτι που δεν θα μπορούσαν να ισχυριστούν ότι συμβαίνει.
Αναμένουμε με ανυπομονησία τη δημοσίευση της σχετικής «εμπιστευτικής» σύμβασης, όπως άλλωστε συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από πίεση.